กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๑/๒๕๖๒

การประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)


วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายวนัส ทองนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ณ ห้องติดตามสถานการณ์ (War room) ศาลากลางจังหวัดยะลา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share