กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๒/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดปลัดปุ๊ก สร้างฝายดินเพื่อกั้นน้ำ เก็บน้ำไว้ใช้ตอนหน้าแล้ง


จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
             ชุมชนคุณธรรมวัดปลัดปุ๊ก ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับคนในตำบลวังเหนือ สร้างฝายดินเพื่อกั้นน้ำ เก็บน้ำไว้ใช้ตอนหน้าแล้ง ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างมาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share