กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๒/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมทุ่งฝน -ทุ่งโพธิ์ -หนองโสน และวัดศิริบุญธรรม จัดกิจกรรม "เดิน-วิ่งการกุศล Run For Education อินดี้ มินิมาราธอน (แล่นเอาบุญ) ครั้งที่ ๑


จังหวัดหนองบัวลำภู วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐น.
     จังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ชุมชนทุ่งฝน -ทุ่งโพธิ์ -หนองโสน และวัดศิริบุญธรรม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  : จัดกิจกรรม "เดิน-วิ่งการกุศล Run For Education อินดี้ มินิมาราธอน (แล่นเอาบุญ) ครั้งที่ ๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนการศึกษาพระปริยัติธรรม และมีพระครูศรีปัญญาวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดศิริบุญธรรม เจ้าคณะตำบลกุดดินจี่ เขต ๑ ประธานชุมชนคุณธรรมฯ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้
     โดย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนฯ และประชาชนชาวตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดศิริบุญธรรม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
    ในการนี้ นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวพรทิพา พรรณสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ด้วย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share