กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๒/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก เตรียมจัดงานแห่ผ้าห่มเจดีย์วัดควนชะลิก


จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
            วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมาย นางสาววนิดา จิตต์ตั้ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอหัวไทร ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก , ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรวัดควนชะลิก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดควนชะลิก และ เจดีย์วัดควนชะลิก เตรียมจัดงานแห่ผ้าห่มเจดีย์วัดควนชะลิก ร่วมกับ อบต.ควนชะลิก สถานีตำรวจภูธรเขาพังไกร ครูและนักเรียนโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดควนชะลิก อสม. และประชาชน รวม ประมาณ 200 คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share