กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๒/๒๕๖๒

รมว.วธ.และผู้บริหารวธ.ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และลงนามถวายพระพร ณ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดวธ. และผู้บริหาร วธ. ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และลงนามถวายพระพร ณ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share