กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๒/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองตาไก้ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่


จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
      ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่  หมู่ ๑๐  ต.หนองกง ทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share