กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๒/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้ดำเนินจัดประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรมนำการพัฒนาเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๒


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน วันที่ ๒๗ - ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
                 ได้ดำเนินจัดประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรมนำการพัฒนาเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๒  โดยกลุ่มอำเภอสายใต้จัดที่ ศาลาปฎิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่านกลุ่มอำเภอสายเหนือ   จัดที่ห้องประชุมวิทยาลัยการอาขีพปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ นายสโรช  รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการและบรรยายพิเศษ "นโยบายและจุดเน้นการส่งเสริมองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share