กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๔/๒๕๖๒

โครงการบวชศิลจาริณี ชีพราหมณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ โดยพระครูนนทวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ จัดพิธีพุทธาภิเษกและพิธีปิดโครงการบวชศิลจาริณี ชีพราหมณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share