กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๔/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สถานศึกษา และองค์กรอิสระ ร่วมเดินรณรงค์ถนนเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบนถนน ๔ สายในเขตเทศบาลนครลำปาง


วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สถานศึกษา และองค์กรอิสระ ร่วมเดินรณรงค์ถนนเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบนถนน ๔ สายในเขตเทศบาลนครลำปาง  ได้แก่ ถนนทิพย์ช้าง ถนนบ้านเชียงราย ถนนบุญวาทย์ และถนนไปรษณีย์ เพื่อสร้างค่านิยมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์ ลดปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  และเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานปล่อยขบวนเดินรณรงค์ เริ่มเดินจากบริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง และเดินรณรงค์บนเส้นทางถนนไปรษณีย์ ถนนทิพย์ช้าง และถนนบ้านเชียงราย สิ้นสุดที่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share