กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๔/๒๕๖๒

นางสาวสุภัทรา สุดใจ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีการแห่หงส์ ธงตะขาบ สงกรานต์ชาวรามัญเกาะเกร็ด ชุมชนคุณธรรมฯเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒

นายจุมพต ตระกูลนุช  วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี  มอบหมายให้นางสาวสุภัทรา สุดใจ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีการแห่หงส์ ธงตะขาบ สงกรานต์ชาวรามัญเกาะเกร็ด ชุมชนคุณธรรมฯเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ณ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยมีพระราชญาณมงคล  เจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และนายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share