กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๔/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน โดยนายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน จัดงานลานวัฒนธรรมพระแก้วมรกต เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์เชิงเศรษฐกิจน่าน ตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


  วันที่๑๔ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐น.  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน โดยนายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน จัดงานลานวัฒนธรรมพระแก้วมรกต เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์เชิงเศรษฐกิจน่าน ตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นายชัยพล  โรจนวิสิฐ นายอำเภอบ้านหลวง เป็นประธานพิธีเปิดและ สิบเอกหญิงกรวรรณ  สุ่มมาตย์  ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยคณะเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเขตอำเภอบ้านหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมงาน และร่วมในพิธีสรงน้ำพระแก้วมรกต ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดบ้านหลวง ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share