กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๔/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒


ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 

โดยได้รับความเมตตาจากพระครูนนทวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโคนอนมหาสวัสดิ์  จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โดยมีประชาชนมาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share