กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๔/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน โดยนายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน จัดงานลานวัฒนธรรมบ้านมณีพฤกษ์ เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์เชิงเศรษฐกิจน่าน ตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐น.  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน โดยนายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน จัดงานลานวัฒนธรรมบ้านมณีพฤกษ์ เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์เชิงเศรษฐกิจน่าน ตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดและ นางสาวกมลลักษณ์  บุญซื่อ  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ

 กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยนายอำเภอทุ่งช้าง คณะเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมงาน  ณ ลานจัดงานบ้านหลับมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share