กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๔/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ วัดสุนทรธรรมิการาม จังหวัดนนทบุรี ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์


วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐น.

ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ วัดสุนทรธรรมิการาม จังหวัดนนทบุรี ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐ คน

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share