กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๔/๒๕๖๒

นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมถวายความรู้พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๗๙ รูป


วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 
นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมถวายความรู้พระภิกษุ สามเณร จำนวน 79 รูป ตามโครงการอบรมพระภิกษุ-สามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share