กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๔/๒๕๖๒

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน เป็นประธานงานพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายสโรช  รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน เป็นประธานงานพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดย มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share