กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๕/๒๕๖๒

จังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดให้มีพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๑๐๕ รูป ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒


วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดให้มีพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๑๐๕ รูป ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และชาวลำปาง ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share