กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๕/๒๕๖๒

นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายบรรจบ แสนธิ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันนี้ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 นายสโรช  รัตนมาศ  วัฒนธรรมจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายบรรจบ  แสนธิ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  ร่วมประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง   จำนวน  ๖๖  รูป   โดยมีพระราชศาสนาภิบาล  รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน  เป็นประธานสงฆ์  นายวรกิตติ  ศรีทิพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญประกอบพิธีครั้งนี้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share