กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๒

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการบวชเนกขัมมะชีพราหมณ์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


 

วันนี้ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐  น. ณ ชุมชนคุณธรรมวัดไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย

 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานเปิดงานโครงการบวชเนกขัมมะชีพราหมณ์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ วัดไทรน้อย    โดยการนำของ นายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลไทรน้อย

 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๕๐ รูป/คน  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศาสนา จำนวน ๓๒,๐๐๐.- บาท
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share