กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์เส้นทางภายในหมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์เส้นทางภายในหมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านใหม่ ม.๕ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share