กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านจัว ต.สมัย อ.สบปราบ จังหวัดลำปาง ได้บรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๑๐


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑๓  ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านจัว ต.สมัย อ.สบปราบ จังหวัดลำปาง ได้บรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๑-๘ พ.ค.๖๒ มีผู้บรรพชาอุปสมบททั้งหมด ๔๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯลฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share