กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๕/๒๕๖๒

นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงานลานวัฒนธรรมตำบลสกาด อ.ปัว จ.น่าน ตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด


วันที่  ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.

   ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด  อ.ปัว  นายวรกิตติ  ศรีทิพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  มอบหมายให้นายสโรช  รัตนมาศ  วัฒนธรรมจังหวัดน่าน  เป็นประธานพิธีเปิดงานลานวัฒนธรรมตำบลสกาด  อ.ปัว  จ.น่าน ตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เครือข่ายด้านวัฒนธรรม จนท.สวจ.น่านและประชาชนชาวตำบลสกาด/อำเภอปัว  จังหวัดน่าน  โดยได้รับงบประมาณจาก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share