กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๕/๒๕๖๒

วธ. เผย ๑o ประเทศตอบรับร่วม “มหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ”


                                                       วธ. เผย 10 ประเทศตอบรับร่วม "มหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิ มพระเกียรติ                                                               งานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก 22 - 28 พ.ค. ณ ท้องสนามหลวง 

                  22 พ.ค. ถ่ายทอดสดพิธีเปิดให้ชมทั่ วประเทศ และชมพร้อมกัน 170 ประเทศทั่วโลก                   

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 ที่ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมผู้ บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่5/62 ว่า ที่ประชุมได้รับรายงานความคื บหน้าการเตรียมการจั ดงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค.2562 รวมเวลา 7 วัน ณ ท้องสนามหลวง และ ณ สถานที่จัดงานส่วนภูมิภาค76 จังหวัด โดยมีพิธีเปิดวันที่ 22 พ.ค. เวลา 18.30 น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยชมการแสดงชุดต่างๆ เช่น รำถวายพระพร "อาศิรวาททวยราษฎร์น้อมจอมราชัน  การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด "พระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร จำนวน ๓ ตอน  ได้แก่ ตอน "สถลมาศเฉลิมราชจักรี” โดยมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ตอน "ปราบกลอสุรีลงกาโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และตอน "บรมราชาภิเษกพระราม โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยถ่ายทอดสดพิธีเปิ ดงานทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9  ช่อง 11 ช่อง 5 TGN ซึ่งออกอากาศ170 ประเทศทั่วโลก

นายวีระ กล่าวอีกว่า เป็นที่น่ายินดีขณะนี้มี ประเทศต่างๆ 10 ประเทศ ตอบรับเข้าร่ วมมหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิ มพระเกียรติ ในวันที่ 27 พ.ค.2562 ณ เวทีกลางสนามหลวง ได้แก่ อินโดนีเซีย จัดการแสดงระบำหน้ากากระบำศิวนาฏราช และระบำเอกภาพบนความหลากหลาย เมียนมา จัดแสดงระบำในราชสำนักเวียดนาม จัดแสดงประกอบการขับร้องเพลง สวัสดีเวียดนาม ระบำพื้นบ้านเวียดนาม สิงคโปร์ การแสดงชุด ระบำอวยพรจากรวมชาติพันธุ์สิ งคโปร์ เกาหลีใต้ การแสดงระบำพัดพูเชชุม และยังมีการแสดงจากประเทศต่างๆ ได้แก่ อินเดีย กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน

อย่างไรก็ตาม เวทีการจัดการแสดงในมหรสพสมโภช แบ่งเป็น 2 ส่วน 1.เวทีกลาง ณ สนามหลวง แสดงตั้งแต่เวลา 18.30 – 21.30 น. ตลอด 7 วัน มีการแสดงที่น่าสนใจ อาทิ โขนชุด "พระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร” การละเล่นของหลวง  มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ (ดนตรีสากล) มหาดุริยางค์ไทยแห่งรัตนโกสิ นทร์ (ดนตรีไทย) มหกรรม "ลูกทุ่งไทยเทิดไท้ องค์ราชา มหาวชิราลงกรณ” การแสดงละครในสวนฝัน "ผสานใจภักดิ์ ถวายองค์ราชัน” รับบทโดยสินจัย เปล่งพานิช และมีโป๊ป-ธนวรรธน์ วรรณธนะภูติ และเบลล่า - ราณี  แคมเปน และเบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ร่วมแสดงและขับร้องเพลง  กำกับการแสดงโดย สุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ นอกจากนี้ ตลอด 7 วัน ช่วงเวลา 21.30 - 23.00 น. มีการแสดงไฟประดับประกอบแสง สี เสียง ชุด "แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณ” รวมทั้งมีกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม สาธิตการทำอาหารและขนมไทย

 

ส่วนที่  2. เวทีย่อยมี 2 เวที ได้แก่ เวทีฝั่งศาลฎีกา และฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงเวลา 17.30-18.30 น. เช่น หุ่นละครเล็ก, โจหลุยส์, โขนสดกระตั๋วแทงเสือ, มหกรรมเพลงพื้นบ้านประกอบด้วย ลำตัด เพลงฉ่อย อีแซว เพลงทรงเครื่อง, ละครชาตรี, โขนโรงเรียนสาธิต มศว, โขนมูลนิธิคึกฤทธิ์, โขนโรงเรียนอำนวยวิทย์, หนังใหญ่วัดขนอนหนังตะลุง(ภาคใต้), หุ่นสายเสมา ขณะที่ในส่วนภูมิภาค กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดมหรสพสมโภช พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 22 พ.ค. เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ พื้นที่จัดงานทุกจังหวัด

------------
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share