กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๕/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส นำโดย นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ จัดประชุมชี้แจงความเข้าใจในการขยายเครือข่ายและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกาศจังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป


วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส นำโดย นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ จัดประชุมชี้แจงความเข้าใจในการขยายเครือข่ายและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกาศจังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนองค์กรเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๗๖ องค์กร ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share