กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๕/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านจัดงานลานวัฒนธรรม"ปูจาพระธาตุเจ้า แวะไหว้เจ้าพ่อ ตำบลน้ำมวบ"


วันที่ ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  

   ลานวัดพระธาตุแดนทอง  ต.น้ำมวบ  อ.เวียงสา  จ.น่าน  จังหวัดน่านโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านจัดงานลานวัฒนธรรม"ปูจาพระธาตุเจ้า  แวะไหว้เจ้าพ่อ ตำบลน้ำมวบ" โดยมี                 

นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานพิธีเปิด  และนายสโรช  รัตนมาศ  วัฒนธรรมจังหวัดน่าน  กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน  เครือข่ายสภาวัฒนธรรม  ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มฮักน้ำมวบ  จนท.สวจ.น่านและประชาชนชา วตำบลน้ำมวบ  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share