กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๕/๒๕๖๒

วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ชี้แจงทำความเข้าใจการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม การทบทวนผลการประเมินอำเภอคุณธรรมฯ


วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายนางอรทัย ทรงศรีสกุล ผอ. กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางอาริยา ยิ้มแก้ว  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวจิรภา พงษ์กลาง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นางปัทมา สายอุปราช นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นางสุภาพร วีระวงศ์  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอเถิน แม่พริก สบปราบ และเสริมงาม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม การทบทวนผลการประเมินอำเภอคุณธรรม และปรึกษาหารือร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอในการจัดประชุมขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมในพื้นที่โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในอำเภอเข้ามามีส่วนร่วม




แชร์


Facebook share Twitter share LINE share