กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๕/๒๕๖๒

นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมมหนสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติอันเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี๒๕๖๒


วันศุกร์ที่๑๗พฤษภาคม๒๕๖๒ 

นายวัชรพงษ์  โพธิ์สูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมมหนสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติอันเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น๒ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share