กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๕/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดมหันตคาม ได้นำสิ่งของ ข้าวสาร อินทผาลัม กาแฟ โอวัลติน น้ำตาล และ เงินช่วยค่าอาหารละศีลอด ในเดือนรอมฎอน มอบให้มัสยิดบ้านสำโรง ๑ ชุด และมัสยิดบ้านกระจูด ๑ ชุด


วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดมหันตคาม ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โดย โดยพระอธิการภาณุพงศ์ ภูริจิตฺโต  เจ้าอาวาสวัดมหันตคาม ได้นำสิ่งของ ข้าวสาร อินทผาลัม กาแฟ โอวัลติน น้ำตาล และ เงินช่วยค่าอาหารละศีลอด ในเดือนรอมฎอน มอบให้มัสยิดบ้านสำโรง    ชุด  และมัสยิดบ้านกระจูด    ชุด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ณ มัสยิดบ้านสำโรง  ม.๓ และมัสยิดบ้านกระจูด ม.๔ ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share