กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๕/๒๕๖๒

วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นำคณะชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดผาปังกลาง ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานระหว่างชุมชนคุณธรรม ตามโครงการสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดผาปังกลาง เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๒


นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสุภาภรณ์ เรือนหล้า นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และ นางปัทมา สายอุปราช นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นำคณะชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดผาปังกลาง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จำนวน 30 คน ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานระหว่างชุมชนคุณธรรม ตามโครงการสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดผาปังกลาง เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2562 เนื่องจากชุมชนคุณธรรมวัดผาปังกลางได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ชุมชนคุณธรรมต้นแบบระดับประเทศ

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมนั่งซาเล้งชมวิถีชุมชน ชมศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า ชมโฮมสเตย์ชุมชน ชมบ้านทอเสื่อกก ชมวิถีตลาดสี่มุมเมรุ ศึกษาในศูนย์เรียนรู้และศึกษาธรรมชาติบ้านปลา-ธนาคารปู และฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share