กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓๑/o๕/๒๕๖๒

นายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด ออกเยี่ยมเยี่ยนพี่น้องชาวมุสลิมเนื่องในโอกาสการปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน


วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๘.๐๐ น.

ณ มัสยิดท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

 นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด ออกเยี่ยมเยี่ยนพี่น้องชาวมุสลิมเนื่องในโอกาสการปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ ได้มอบอินทผาลัมให้แก่อิหม่ามประจำมัสยิดท่าอิฐ เพื่อใช้ประกอบการละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนนี้ด้วย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share