กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรวัดสร้างถ่อนอก ร่วมกับ ประชาชนบ้านสร้างถ่อนอก อำเภอหัวตะพาน จัดกิจกรรม


๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

        ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรวัดสร้างถ่อนอก ร่วมกับ ประชาชนบ้านสร้างถ่อนอก อำเภอหัวตะพาน จัดกิจกรรม ดังนี้

๑.ประดับตกแต่งธงชาติและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์  รัชการที่  ๑๐

๒.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

๓.จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีบำเพ็ญประโยชน์

๔.ปฏิบับัติธรรม  เจริญจิตภาวนา เนื่องโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ วัดสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share