กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดผาปังกลาง ร่วมมือร่วมใจกันจัดทำป้ายสุดยอดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ต้นแบบ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๑o สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบระดับประเทศ


ชุมชนคุณธรรมวัดผาปังกลาง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ร่วมมือร่วมใจกันจัดทำป้ายสุดยอดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ต้นแบบ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบระดับประเทศ ด้วยชุมชนแห่งนี้พึ่งตนเอง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีปัญหาร่วมกันแก้ไข ติดตั้ง ณ บริเวณหน้าวัดผาปังกลาง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share