กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๖/๒๕๖๒

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง วัฒนธรรมสรรคสร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการระดับหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม


วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง วัฒนธรรมสรรคสร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการระดับหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share