กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๖/๒๕๖๒

นายสมเกียรติ พันธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการระดับหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม


วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสมเกียรติ พันธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการระดับหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รุ่นที่ 2 โดยมีนางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share