กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมสังคมคุณธรรม จังหวัดนราธิวาส เพื่อพิจารณา ชี้แจงมอบหมายภารกิจคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมสังคมคุณธรรม


วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส นำโดย นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมสังคมคุณธรรม จังหวัดนราธิวาส เพื่อพิจารณา ชี้แจงมอบหมายภารกิจคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมสังคมคุณธรรม จังหวัดนราธิวาส และเตรียมประกาศจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดคุณธรรม ซึ่งกำหนดจัด ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม จำลอง ศรีเลขา และบริเวณสนาม โรงเรียนนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสโดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share