กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการประชุมส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมและการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)


วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๐๐ น. 

ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมืองนนทบุรี

     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการประชุมส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมและการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยนายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษในหัวข้อการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของจังหวัดนนทบุรี

   ทั้งนี้ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมฯ และการบรรยายของผู้นำชุมชนต้นแบบ ที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์

 

มีผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๒๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share