กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับเครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดปงสนุกเหนือ จัดงาน "มนต์เสน่ห์ ปงสนุก"


วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

  จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับเครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดปงสนุกเหนือ จัดงาน "มนต์เสน่ห์ ปงสนุก" ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง "ม่วนแต๊หนา ภูมิผญาจาวละกอน" โดยกำหนดจัดงาน "มนต์เสน่ห์ ปงสนุก" ครั้งที่ ๒ โดยกำหนดจัดงานทุกวันอาทิตย์ จำนวน ๔ ครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๙,๑๖,๒๓ และ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ กิจกรรมในงานได้แก่ นิทรรศการศาสตราวุธล้านนา การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการออกร้านสินค้าทางวัฒนธรรม ขนมโบราณของชาวล้านนา การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงของศิลปินชาวลำปาง ณ ชุมชนคุณธรรมวัดปงสนุกเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share