กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๖/๒๕๖๒

นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นำคณะข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่ในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สรงน้ำองค์พระธาตุเจดีย์ซาวหลัง


วันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

นายบพิตร  วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นำคณะข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่ในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สรงน้ำองค์พระธาตุเจดีย์ซาวหลัง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share