กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๖/๒๕๖๒

จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายคุณธรรม จัดงานมหกรรมสังคมคุณธรรม จังหวัดนราธิวาส


วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายคุณธรรม จัดงานมหกรรมสังคมคุณธรรม จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส กล่าวต้อนรับ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน กล่าวรายงานโดย นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ นายประทีป เพ็งตะโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย และในโอกาสนี้ เครือข่ายคุณธรรม ผู้แทนองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนเยาวชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส สู่จังหวัดคุณธรรม ในครั้งนี้ ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ โดยพันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ในหัวข้อ "สร้างสุขในงาน สร้างสีสันให้กับชีวิต" และ "จุดหมายที่ปลายฝัน" , กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนา, การแข่งขันยอวาที, การประกวดเล่านิทานธรรมะ, การประกวดอ่านอัลกุรอ่าน, นิทรรศการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม และองค์กรคุณธรรม จำนวน ๕๐ บูธ, กิจกรรมต้นไม้แห่งความดี, ชมและชิมการสาธิตทำอาหาร ขนมพื้นบ้าน ๒๐ ชนิด, กิจกรรมตอบปัญหาและเกมส์การละเล่นต่างๆ ณ โรงเรียนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดนราธิวาส
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share