กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเรียนรู้มารยาทไทยในสถานศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ในพื้นที่หมู่บ้านปันสุข


วันที่ 20 มิถุนายน 2562

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเรียนรู้มารยาทไทยในสถานศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ในพื้นที่หมู่บ้านปันสุข ณ ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านสัก หมู่ที่ 3 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง โดยมี นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวปิดโครงการพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ที่ผ่านการอบรม จำนวน 33 คน วิทยากรให้ความรู้โดยบุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share