กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ประสานงานเพื่อขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และมีการถ่ายทำวีดิทัศน์จากทีมงานของกระทรวงวัฒนธรรม


วันที่ 26 มิถุนายน 2562

นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางอรทัย ทรงศรีสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางอาริยา ยิ้มแก้ว นางสุนันทา เจียมเงิน นางลัดดา คิดอ่าน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และ นางปัทมา สายอุปราช นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประสานงานเพื่อขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และมีการถ่ายทำวีดิทัศน์จากทีมงานของกระทรวงวัฒนธรรม ณ ชุมชนคุณธรรม วัดผาปังกลาง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share