กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๗/๒๕๖๒

นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่านเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน โดย นายสโรช    รัตนมาศ  วัฒนธรรมจังหวัดน่านเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ  สถานปฏิบัติธรรมวัดป่าคอวัง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share