กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๗/๒๕๖๒

วธ. เชิญชวนชาวพุทธ ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกประเภท ตลอดพรรษานี้


วธ. เชิญชวนชาวพุทธ ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา

รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกประเภท ตลอดพรรษานี้


          วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีร่วมชมสปอตประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา นิทรรศการองค์ความรู้วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ข้อมูลประวัติความเป็นมาของวัด 10 วัดที่จะนำเทียนพรรษาไปถวาย ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (DIGITAL SIGNAGE KIOSK)

          นายวีระ กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2562 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกรมการศาสนา ได้ร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวง 20 กระทรวง คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ร่วมกันจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ และถวายเป็นพุทธบูชา โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกประเภทตลอดพรรษา กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ไปถวายยัง 10 วัด ได้แก่ 1. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร 2.วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง 3. วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน 4. วัดอุทัยธาราม เขตห้วยขวาง 5. วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง 6. วัดกุนนทีรุทธาราม เขตดินแดง 7. วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ 8. วัดพระไกรสีห์ (น้อย) เขตบางกะปิ 9. วัดสิริกมลาวาส เขตลาดพร้าว 10. วัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  ในส่วนภูมิภาค มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

          ทั้งนี้ วันอาสาฬหบูชา คือ วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ และ 1 ใน 5 คือ โกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งในปีพุทธศักราช
2562 ตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม  ส่วนวันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอธิษฐานอยู่ประจำ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งระหว่างฤดูฝน ในสมัยพุทธกาล พระภิกษุสงฆ์ได้จาริกไปเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนในสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่ได้อยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งในฤดูฝน ชาวบ้านจึงพากันตำหนิว่าไปเหยียบทำลายข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ ของพวกเขาจนเสียหาย พระพุทธเจ้าได้ทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้แก่พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ในปีพุทธศักราช 2562 ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม.

………………………………….
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share