กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เยี่ยมติดตามการถ่ายทำสารคดีตามรอยอารธรรมล้านนาตะวันตก ไม้แกะสลักล้านนา ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านหลุก


วันที่ 9 กรกฏาคม 2562

นายบพิตวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มอบหมาย นางอรทัย  ทรงศรีสกุล ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เยี่ยมติดตามการถ่ายทำสารคดีตามรอยอารธรรมล้านนาตะวันตก ไม้แกะสลักล้านนา   ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ลำปางชึ่งจะออกอากาศในรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิด์ล ในวันที่ 4สิงหาคม 2562 เวลา 06.30น.
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share