กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการจัดประชุมติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรม ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนคุณธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม นำสู่สันติสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส โดยนางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวอาภัสสร ศรีใส นักวิชาการวัฒนธรรมผู้ประสานงานอำเภอยี่งอ ดำเนินการจัดประชุมติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรม ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนคุณธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม นำสู่สันติสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม องค์การส่วนบริหารตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส มีประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยผู้แทนจากชุมชนคุณธรรม ๑๓ แห่งในพื้นที่อำเภอยี่งอ จำนวน ๓๙ คน เข้าร่วมประชุม งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดนราธิวาส
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share