กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๗/๒๕๖๒

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ


        วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม 2๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น​

 ณ​ ชุมชนคุณธรรมวัดละหาร​ ตำบลโสนลอย​ อำเภอบางบัวทอง​ จังหวัดนนทบุรี​ 

 นายภานุ​  แย้มศรี​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี​ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศล​ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี​ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​ โดยนายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้เด็กเยาวชนประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีด้วยการประกอบพิธีทางศาสนาและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลและเสริมสร้างความรักความสามัคคีแก่ปวงชนโดยมี สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ

 

  เด็ก เยาวชน ประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share