กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๗/๒๕๖๒

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒


วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 5/2562 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share