กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๗/๒๕๖๒

นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นประธานพิธีแห่เทียนทาง ครั้งที่๒๑ ประจำปี๒๕๖๒


วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ น.

ณ วัดเกต อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นประธานพิธีแห่เทียนทาง ครั้งที่๒๑ ประจำปี๒๕๖๒

พร้อมด้วยนายจุมพต ตระกูลนุช และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมร่วมพิธีแห่เทียนทางน้ำฯ  โดยอำเภอบางกรวยร่วมกับ ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๒ และฉลองครบรอบการก่อตั้งอำเภอบางกรวย ๑๑๕ ปี และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของอำเภอบางกรวย และเพื่อนำต้นเทียนไปถวายวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอบางกรวย จำนวน ๔๙ วัด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share