กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนองค์กรคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพลังบวรอำเภอท้าวังผา จังหวัดน่าน


วันที่19 กรกฎาคม 2562

 นายสโรช  รัตนมาศ  วัฒนธรรมจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสาวกมลลักษณ์  บุญซื่อ  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนองค์กรคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพลังบวรอำเภอท้าวังผา  จังหวัดน่าน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share