กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดโค้งสนามเป้า จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คือการสวดมนต์และถือศีล ทุกวันศุกร์ มีผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมสวดมนต์ ถือศีล ฟังธรรม


วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดโค้งสนามเป้า จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คือการสวดมนต์และถือศีล ทุกวันศุกร์ มีผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมสวดมนต์ ถือศีล ฟังธรรม จำนวน ๕๐ คน ณ วัดโค้งสนามเป้า อำเภอเมืองจันทบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share